Vi har fået ny hjemmeside! Besøg os på http://bornholmske-samlinger.dk


Foreningen udsender hvert år en årbog, Bornholmske Samlinger. Heri kan du finde spændende beretninger om øens mange personligheder og dramatiske historie. En del af disse vil efterhånden kunne læses her på siden.
 
Du kan altid kontakte Bornholms Historiske Samfund ved at kontakte formanden eller bestyrelsens øvrige medlemmer. Foreningens e-mail adresse er: info@historisk-samfund-bornholm.dk
 
Navne og adresser samt email-adresser på bestyrelsen findes under punkterne Bestyrelse og Kontakt.
 
Generalforsamling 2014
Den ordinære generalforsamling for 2014 blev gennemført planmæssigt søndag den 7. september kl. 14.00 - på Café Slusegård, Strandvejen 10 i Pedersker. Foreningen var vært med kaffe og kage.
Det planlagte foredrag med Christina Seehusen måtte dog aflyses på grund af pludselig sygdom. I stedet rrådte Niels Holger Larsen til og fotalte om vandmøllerne på Bornholm med efterfølgende rundvisning ved vandmøllen og ørredhuset og de omgivende sluseanlæg. Et vellykket møde i fint sensommervejr.
Se formandsberetning og referat samt et par billeder fra forløbet under punktet Nyt fra foreningen.
 
Det bliver formentlig den sidste tilføjelse, der kommer på denne hjemmeside, idet der for tiden arbejdes på at etablere en ny og mere moderne.
 

 
Udflugten til Österlen den 3. maj
 
Udflugten til Österlen, den sydøstlige del af Skåne blev gennemført helt planmæssigt og fik et meget vellykket forløb - det meste af tiden også begunstiget af godt vejr.
 
Der var afgang med færgen fra Rønne til Ystad kl. 10.30, og derefter rundtur i bus til forskellige interessante steder, bl.a. den gamle herregård Bollerup, som ses på billedet til højre, og Sct. Olofs kirke, som ses til venstre.
 
En billedreportage fra turen kan ses ved at klikke på billedet af Sct. Olofs kirke til venstre herfor.
 
 Bollerup
 

 
Årbog 2013 - Den svenske indvandring 1840 - 1920.  Se foromtale under menupunktet NYHEDER.
Eller klik på billedet til venstre for at se forskellige "smagsprøver" og billeder, som er i bogen.
Bogen blev præsenteret ved en reception den 27. nov. Se reportage derfra med klik på billedet til venstre.
 

 
 
 

Generalforsamling 2013

Den ordinære generalforsamling for 2013 fandt sted lørdag den 31. august i forbindelse med en udflugt til Christiansø.
 
Foreningen ydede tilskud til overfarten, således at prisen pro persona var kr. 50,00.
I alt 27 personer deltog, hvoraf en betydelig del var ægtefæller. 
 
Planen var af generalforsamlingen skulle holdes på færgen, men det var ikke praktisk muligt.
I stedet blev den holdt på en åben plads ud mod havnen. Se nærmere under menupunktet NYT FRA FORENINGEN
Efter generalforsamlingen var der rundvisning på Christiansø med Rasmus Voss, som har skrevet en stor bog om en dramatisk periode af øernes historie, "Krigen ved Verdens ende", og som har planer om endnu en bog. Vi fik en grundig redegørelse om både de store linjer og mange enkeltheder i det historiske forløb. Se mere om det under menupunktet ARRANGEMENTER. 
 

 
2014 - et jubilæumsår 
Omkring årsskiftet var det fremme i aviser og andre medier, at indeværende år, 2014, i flere henseender er et særligt jubilæumsår. Her i landet er det naturligvis mest aktuelt, at det er 150 året for krigen i 1864, men også wienerkongressen i 1814, som resulterede i, at Danmark måtte afstå Norge til Sverige, har været nævnt. Det sidstnævnte skal markeres på højeste officielle plan, og 1864 krigen vil utvivlsomt også blive markeret på forskellig vis. Her på hjemmesiden markerer vi det ved at bringe billedet af mindesmærket nedenfor. En enkelt artikel i den kommende årbog vil også have emne vedrørende denne krig.
 
 
 
Herover: Mindesmærke i Almindingen over fire bornholmere og én christiansøbo, der som frivillige faldt under krigen i 1864. Som det ses er det udformet som en stendysse fra yngrw stenalder. På overliggeren er følgende indskrift indhugget:
 
Til Minde
om Bornholmere som deltog
i Kampen for Sønderjylland
for Brødres Frihed - for Danmarks Ret
 
På hver af stendyssens fem bæresten er et af navnene på de fem faldne. De er følgende:
 
Lars Andreas Holm  18. R.
* 12/1 1836
i Nexø
d. 29/6 1864
 
Harald Rudolf Nielsen  3. R.
* 2/2 1845
i Rønne
d. 28/6 1864
 
Carl Chr. Holm
* 17/2 1841
paa Christiansø
d. 29/6 1864
 
Peter Chr. Riis  18. R.
* 25/2 1841
paa Riisegaard Klemensker
d. 25/7 1864
 
Jørgen Peter Juul  LDG. [?]
* 16/4 1836
i Østerlars
d. 18/4 1864
 
 
Mindesmærket blev rejst i 1938 efter initiativ af Bornholms kommandant på den tid,
J. T. Waagepetersen. Det står på skytteforeningernes daværende mødeplads lidt nord
for landevejen et par hundrede meter vest for Jomfrubjerget.
 
 

 
Blog og Facebook 
Foruden denne hjemmeside er der også oprettet en såkaldt blog på internettet, hvor der bliver bragt løbende nyheder, f. eks. foromtale af næste bind af årbogen, og hvor der er muligheder for enhver til at skrive kommentarer.
Ligeledes er der oprettet en Facebook-profil, hvor enhver, der har en profil, kan gøre sig gældende.
Begge dele kan åbnes ved link, som findes under det pågældende menupunkt til venstre.
 

 
 
Besøg på Lilleborg 2010
I forbindelse med generalforsamlingen 2010 var der forud for denne arrangeret en rundvisning på Lilleborg, der i de senere år er blevet gennemgribende restaureret. Arkæolog Michael Thorsen viste rundt og fortalte indgående om de seneste arkæologiske fund i denne forbindelse, som vil medføre forandringer i borgens historie. 
 

 
 En æra er slut - ”HV” er ikke blandt os mere.
 
H. V. Jørgensen døde torsdag den 15. maj i sit hjem på Kanegårdsvej 10 i Knudsker.
 
Se mindeord og lidt billeder ved at klikke på de fremhævede ord nedenfor.
 
 
Billedet til højre herfor er taget på Rønne kirkegård den 23. november 2006 - dagen før 100 års dagen for oprettelsen af Foreningen Bornholm. I den anledning nedlagde HV en lille buket blomster på gravstedet for nogle personer, der havde haft stor betydning for foreningen. Det var rektor M. C. Koefoed, redaktør M. M. Smidt og civilingeniør Jørn Klndt i Rønne, bogholder Olaf Hansen i Poulsker, overlærer Anker E. Kofoed i Svaneke og gårdejer William Harild i Gudhjem. Han havde sat et par pårørende eller bekendte til personerne stævne de forskellige steder, og det var tydeligt at det betød meget for ham at få dette klaret inden selve jubilæumsdagen. Billedet er taget ved Jørn Klindts gravsted.
 
(Hans utrættelige chauffør og kone, Rigmor, var forhindret i at køre den dag, og derfor endte det med, at jeg blev engageret til at køre for ham. Jeg benyttede lejligheden til at tage nogle billeder af forløbet og et par stykker mere bringes i mindeartiklen.
Svend Aage Møller)
 
 

 
Sidst opdateret oktober 2014
 
 
 
 
 
 
 
  
Vandmøllen ved Slusegård, Pedersker
 
 
 
 
 
 
 
Ols Kirke set fra syd.
 
 
 
 
 
  
 
Ved Svenskebækken med udsigt ned mod skovridergården "Rømersdal"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Bastemose i forårstiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Bornholms historiske Samfund