Velkommen til
Bornholms historiske Samfund
 
Foreningen udsender hvert år en årbog, Bornholmske Samlinger. Heri kan du finde spændende beretninger om øens mange personligheder og dramatiske historie. En del af disse vil efterhånden kunne læses her på siden.
 
Du kan altid kontakte Bornholms Historiske Samfund ved at kontakte formanden eller bestyrelsens øvrige medlemmer. Foreningens e-mail adresse er: info@historisk-samfund-bornholm.dk
 
Navne og adresser samt email-adresser på bestyrelsen findes under punkterne Bestyrelse og Kontakt.
 

 
Udflugt til Österlen den 3. maj 2014
 
Lørdag den 3. maj arrangerer foreningen en én-dags udflugt til Österlen, dvs. den sydøstlige del af Skåne.
Der bliver afgang med færgen fra Rønne til Ystad kl. 10.30, og derefter rundtur i bus til forskellige interes-sante steder, bl.a. den gamle herregård Bollerup, som ses på billedet til højre, og Sct. Olofs kirke, som ses til venstre.
Hjemtur fra Ystad kl. 20,30.
 
Klik på billedet af Sct. Olofs krke for at se program, billeder fra stederne samt flere oplysninger om prisen for turen, tilmelding mv.
 Bollerup
 

 
Årbog 2013 - Den svenske indvandring 1840 - 1920.  Se foromtale under menupunktet NYHEDER.
Eller klik på billedet til venstre for at se forskellige "smagsprøver" og billeder, som er i bogen.
Bogen blev præsenteret ved en reception den 27. nov. Se reportage derfra med klik på billedet til venstre.
 

 
 
 

Generalforsamling 2013

Den ordinære generalforsamling for 2013 fandt sted lørdag den 31. august i forbindelse med en udflugt til Christiansø.
 
Foreningen ydede tilskud til overfarten, således at prisen pro persona var kr. 50,00.
I alt 27 personer deltog, hvoraf en betydelig del var ægtefæller. 
 
Planen var af generalforsamlingen skulle holdes på færgen, men det var ikke praktisk muligt.
I stedet blev den holdt på en åben plads ud mod havnen. Se nærmere under menupunktet NYT FRA FORENINGEN
Efter generalforsamlingen var der rundvisning på Christiansø med Rasmus Voss, som har skrevet en stor bog om en dramatisk periode af øernes historie, "Krigen ved Verdens ende", og som har planer om endnu en bog. Vi fik en grundig redegørelse om både de store linjer og mange enkeltheder i det historiske forløb. Se mere om det under menupunktet ARRANGEMENTER. 
 

 
2014 - et jubilæumsår 
Omkring årsskiftet var det fremme i aviser og andre medier, at indeværende år, 2014, i flere henseender er et særligt jubilæumsår. Her i landet er det naturligvis mest aktuelt, at det er 150 året for krigen i 1864, men også wienerkongressen i 1814, som resulterede i, at Danmark måtte afstå Norge til Sverige, har været nævnt. Det sidstnævnte skal markeres på højeste officielle plan, og 1864 krigen vil utvivlsomt også blive markeret på forskellig vis. Her på hjemmesiden markerer vi det ved at bringe billedet af mindesmærket nedenfor. En enkelt artikel i den kommende årbog vil også have emne vedrørende denne krig.
 
 
 
Herover: Mindesmærke i Almindingen over fire bornholmere og én christiansøbo, der som frivillige faldt under krigen i 1864. Som det ses er det udformet som en stendysse fra yngrw stenalder. På overliggeren er følgende indskrift indhugget:
 
Til Minde
om Bornholmere som deltog
i Kampen for Sønderjylland
for Brødres Frihed - for Danmarks Ret
 
På hver af stendyssens fem bæresten er et af navnene på de fem faldne. De er følgende:
 
Lars Andreas Holm  18. R.
* 12/1 1836
i Nexø
d. 29/6 1864
 
Harald Rudolf Nielsen  3. R.
* 2/2 1845
i Rønne
d. 28/6 1864
 
Carl Chr. Holm
* 17/2 1841
paa Christiansø
d. 29/6 1864
 
Peter Chr. Riis  18. R.
* 25/2 1841
paa Riisegaard Klemensker
d. 25/7 1864
 
Jørgen Peter Juul  LDG. [?]
* 16/4 1836
i Østerlars
d. 18/4 1864
 
 
Mindesmærket blev rejst i 1938 efter initiativ af Bornholms kommandant på den tid,
J. T. Waagepetersen. Det står på skytteforeningernes daværende mødeplads lidt nord
for landevejen et par hundrede meter vest for Jomfrubjerget.
 
 

 
Blog og Facebook 
Foruden denne hjemmeside er der også oprettet en såkaldt blog på internettet, hvor der bliver bragt løbende nyheder, f. eks. foromtale af næste bind af årbogen, og hvor der er muligheder for enhver til at skrive kommentarer.
Ligeledes er der oprettet en Facebook-profil, hvor enhver, der har en profil, kan gøre sig gældende.
Begge dele kan åbnes ved link, som findes under det pågældende menupunkt til venstre.
 

 
 
Besøg på Lilleborg 2010
I forbindelse med generalforsamlingen 2010 var der forud for denne arrangeret en rundvisning på Lilleborg, der i de senere år er blevet gennemgribende restaureret. Arkæolog Michael Thorsen viste rundt og fortalte indgående om de seneste arkæologiske fund i denne forbindelse, som vil medføre forandringer i borgens historie. 
 

 
Sidst opdateret marts 2014
 
 
 
 
  
 
 
Ols Kirke set fra syd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved Svenskebækken med udsigt ned mod skovridergården "Rømersdal"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandmøllen ved Slusegård, Pedersker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Bastemose i forårstiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Bornholms historiske Samfund