Kongebesøget på Bornholm 1851
 
Af Hans Steenstrup Holbeck - fra 1. række, bind 2, 1907
 
 
Skildring af Frederik den 7.s og Grevinde Danners besøg på Bornholm 1851.
 
 
 
 
 
 
(de to sidste sider mangler)
 

 
besøg på Bornholm 1851.
Af Erik Westengaard,
fra 3. række, bind 1, 1987.
 
Fra 1. række, bind 24, 1936.
 
Fra 1. række, bind 32, 1949.
Herover det ene af de i artiklen omtalte to malerier af A. C. Lunde, som forestiller, at det kongelige selskab er ved at gå i land nedenfor Helligdomsklipperne. Se billedet i større format i artiklen.
 
 
Kongebesøget blev ligesom faderens besøg i 1824 en stor succes; så stor, at man besluttede at rejse et endnu mere markant mindesmærke. Det blev til Kongemindet på Rytterknægten, som i sin opridelige form er afbildet i artiklen om de to malerier. På mindepladen nævnes det, at det blev bygget i 1855, men det stod først klart til indvielse i eftersommeren 1856. Man inviterede kongen over til indvielsen, og han kom over på et kort besøg og indviede tårnet den 9. september 1856.
K. H. Kofoed har i sin "Bornholms politiske Historie" (BS. 1. række, bind 23-27) skildret begivenheden i bind 24, side 137.
Skildringen kan ses på ovenstående link.
Efterhånden som skovens træer voksede, tog de imidlertid udsigten fra tårnet. Derfor besluttede man omkring år 1900 at forhøje det med den jerngitterkonstruktion, sådan som det fortsat kendes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til Erindring

om Hans Majestæt Kong F r e d e r i k den S y v e n d e s

allerhøjeste Nærværelse herpaa Øen fra 8de til 16de Aug. 1851

tilligemed høie Gemalinde

rejste Bornholmerne af undersaatlig Kjærlighed og

Hengivenhed denne Bygning Aar1855 og gav den Navnet

Kongemindet
 
 
I Almindingen findes der foruden Kongemindet et andet lille minde om Frederik den 7.s og Grevinde Danner besøg, en lille støbejernsplade med kongens og grevindens navnetræk på resterne af et udgået egetræ ved foden af Jomfrubjerget mod nord. Den ses ovenfor til højre.
Det hedder sig, at ved deres besøg i 1851 stod egetræet side om side med en avnbøg. De to træer stod så tæt sammen, at deres grene var flettet ind i hinanden, og man kaldte dem "Kongen" og "Dronningen". Kongen blev så optaget af det, at han lod sit og grevindens navnetræk snitte ind i barken på de to træer. En del år senere blev disse navnetræk skrællet af af en deltager i en ekskursion for polyteknikere, men de blev senere erstattet af den jernplade, der endnu kan ses på egetræet, som nu blot er en halvrådden stub. Historien om dette "mindesmærke" er tilsyneladende blevet til flere versioner i tidens løb, men i bind 32 af BS. fra 1949 er der en skildring af det. Det er en del af Adjunkt Ellen Hansen: Optegnelser om Trævæksten paa Bornholm, og skildringen er på side 152 med et billede på side 145. Begge dele kan ses på ovenstående link.
 


 

Bornholms historiske Samfund